Lidia Olsthoorn

Muziek op schoot

Muziekles Twello

Anna Bijnsring 250

7321 HN Apeldoorn

06-4466.3393

olsthoorn@kpnplanet.nl

Ik ben Muziek op Schoot docent en geef Muziek op Schootcursussen in Apeldoorn en Twello daarnaast geef ik lessen bij kinderdagverblijven , peuterspeelzalen en boekstartochtenden .

De les begint altijd met een begroetingsliedje, waarbij ik een handpop gebruik, Kwakkelijntje.

Daarna gaan we spelenderwijs bezig met muziek, we zingen liedjes waarbij we materialen gebruiken, zoals blokjes, ballen. Natuurlijk gaan we ook aan de slag met het spelen op instrumentjes, zoals trommeltjes, en belletjes. Daarbij gebruik ik altijd mijn accordeon en is het elke keer een feestje !

Natuurlijk bewegen we ook op muziek. Iedere les sluit Kwakkelijntje weer af en verdwijnt weer in de tas, een teken dat we klaar zijn. Er zit dus een duidelijke opbouw in.

Wanneer kinderen plezier beleven aan muziek komt de muzikaliteit op een natuurlijke manier tot ontplooiing, het stimuleren van de muzikale ontwikkeling ondersteunt allerlei facetten van de totale ontwikkeling, denk maar aan het luister en concentratievermogen, de motorische ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, samen muziek maken. De emotionele ontwikkeling en de zintuiglijke en verstandelijke ontwikkeling.