Orkest / koor

Koordirigent / Piano

Leslokatie: De Drie Ranken

Kaartenmakershoeve 103

7326 XK Apeldoorn

055-5418903

ikevelam@gmail.com

www.ozonkoor.nl

Dirigent AJO / Klarinet

Leslokatie: Gigant

Schapendoes 52

7232 DL Warnsveld

06-30602835

robkaptein@yahoo.com

www.robkaptein.nl

Hester Hentzepeter

Leslokatie : Gigant

Kinderkoor
maandag wekelijks 16.00 uur tot 17.00 uur

in de zaal Octopus.

Nieuw Klassiek Kamerkoor

maandagavond wekelijks 20.00 uur-21.30 uur

hesterhentzepeter@gmail.com

06-55800438