Orkest / koor

Koordirigent / Piano

Leslokatie: De Drie Ranken

Kaartenmakershoeve 103

7326 XK Apeldoorn

055-5418903

ikevelam@gmail.com

www.ozonkoor.nl

Hester Hentzepeter

 Leslokatie : Gigant

Kinderkoor
maandag wekelijks 16.00 uur tot 17.00 uur

 in de zaal Octopus.

Nieuw Klassiek Kamerkoor 

maandagavond  wekelijks 20.00 uur-21.30 uur 

hesterhentzepeter@gmail.com

06-55800438