Fons Kronenberg

Piano/Orgel/Begeleiden/Kerkmuziek

Leslocatie: Gigant, thuis, aan huis

Houttuinen-Oost 48

7325 SX Apeldoorn

06-19934880

fonskronenberg@gmail.com

www.fonskronenberg.nl

Dat ik musicus wilde worden, wist ik al vanaf mijn zevende. Mijn eerste pianolessen ontving ik van mijn vader, die pianoleraar en kerkmusicus was. Ik was meteen gefascineerd door de klank van de piano. Naast de verplichte oefeningen was ik vooral bezig met improvisaties, waarbij steeds de klankeffecten mijn aandacht hadden. Later volgde ik pianoles en solfège aan de Apeldoornse Muziekschool.

Mijn vakopleiding deed ik aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Ik studeerde gedurende zes jaar een ruim aantal vakken: naast piano ook orgel, koordirectie, kerkmuziek en gregoriaans. Ik studeerde af in de hoofdvakken piano, orgel, kerkmuziek (waaronder koordirectie).

Verdere verdieping kwam door het volgen van masterclasses pianobegeleiding en mijn liefde voor de piano bleef ik voeden door nog een aantal jaren te studeren bij Mattheus Smits, kenner van de romantische pianotraditie. Daarnaast deed ik nog een studie gregoriaans en boventoonzingen bij Iegor Reznikof.

In mijn lespraktijk voor piano-en orgellessen geef ik met veel plezier les aan beginnende en gevorderde leerlingen van alle leeftijden. Met gevorderde leerlingen of professionals zet ik mijn kennis en ervaring rond de romantische pianotraditie en boventonen graag in voor ontwikkeling van een bewuste (voor ieder persoonlijke!) toonvorming, ofwel het ontdekken van je eigen ‘sound’.

Dit is de sleutel tot de ontwikkeling naar vrijheid in het spelen.

De lessen worden gegeven op verschillende locaties: In mijn eigen praktijk, in Gigant, in de OLV-kerk te Apeldoorn en (in overleg) aan huis.
Zie voor meer informatie mijn website: www.fonskronenberg.nl
En voor de lessen in Gigant:https://www.gigant.nl/cursus/pianoles/