Marieke de Vos

Viool - Suzuki methode

06-34305454

mariekepimdevos@gmail.com

www.mariekedevos.nl

Marieke de Vos geeft al geruime tijd met veel plezier vioolles volgens de Suzuki-methode aan jong & oud. Met deze methode kunnen zelfs kleuters al beginnen met vioolles. Bij de kleutervioolles leer je als ouder vooraf in een korte oudercursus de eerste beginselen van het vioolspelen waardoor je je kind beter kunt helpen thuis. Muzikale voorkennis is niet nodig, je krijgt iedere les duidelijke instructies mee.

Kenmerkend aan de methode is verder het luisteren naar het repertoire, dat loopt van Kortjakje naar de vioolconcerten van Mozart. Door hier in het begin ook bewegings- en zangspelletjes op te doen, ontwikkelt de muzikaliteit van de kinderen. Zij kennen de liedjes dus al voordat zij ze leren spelen. Als ze vervolgens op auditieve wijze de liedjes op de viool leren, komt de muziek echt van binnen uit! Met notenlezen wordt begonnen zodra de kinderen eraan toe zin, vaak wanneer zij ook op school met lezen beginnen.

Naast de wekelijkse individuele les krijgen de kinderen ook een groepsles. Zij vinden het fijn om samen te spelen en van elkaar te leren. Iedere maand is er een Twinkel-concert waar zij zowel solo als in groepsverband kunnen spelen. En natuurlijk zijn er het Winterconcert en het Zomer-Bakfeest, bij mooi weer in Park Berg & Bos.